चिकित्सक विवरण

डा. अञ्जु देब
 • कर्मचारीको नाम : डा. अञ्जु देब
 • पद : सिनियर कन्सलटेन्ट अब्स. गाईनाकोलोजिष्ट
 • तह/श्रेणी : अधिकृत, नवौं तह
 • सम्पर्क नं. :
 • ईमेल :
डा. दिपक सिग्देल
 • कर्मचारीको नाम : डा. दिपक सिग्देल
 • पद : सिनियर कन्सलटेन्ट फिजिसियन (मेडिसिन)
 • तह/श्रेणी : अधिकृत, दशौं तह
 • सम्पर्क नं. :
 • ईमेल :
डा. रवि बास्ताकोटी
 • कर्मचारीको नाम : डा. रवि बास्ताकोटी
 • पद : सिनियर कन्सलटेन्ट सर्जन
 • तह/श्रेणी : अधिकृत, दशौं तह
 • सम्पर्क नं. :
 • ईमेल :
डा. रामनारायण चौधरी
 • कर्मचारीको नाम : डा. रामनारायण चौधरी
 • पद : सिनियर कन्सलटेन्ट पेडियाटीसियन
 • तह/श्रेणी : अधिकृत, दशौं तह
 • सम्पर्क नं. :
 • ईमेल :
डा. चन्द्र भाल झा
 • कर्मचारीको नाम : डा. चन्द्र भाल झा
 • पद : सिनियर कन्सलटेन्ट डर्माटोलोजिष्ट
 • तह/श्रेणी : अधिकृत दशौं तह
 • सम्पर्क नं. :
 • ईमेल :
Dr. Pratikchya Karki
 • कर्मचारीको नाम : डा. प्रतिचा कार्की
 • पद :
 • तह/श्रेणी :
 • सम्पर्क नं. :
 • ईमेल :
डा. प्रफुल्ल कोईराला
 • कर्मचारीको नाम : डा. प्रफुल्ल कोईराला
 • पद : एम.डि.जि.पी.
 • तह/श्रेणी : अधिकृत, नवौं तह
 • सम्पर्क नं. :
 • ईमेल :
डा. महेन्द्र प्रसाद महतो
 • कर्मचारीको नाम : डा. महेन्द्र महतो
 • पद : कन्स. अर्थोपेडि सर्जन
 • तह/श्रेणी : अधिकृत, नवौं तह
 • सम्पर्क नं. :
 • ईमेल :
डा. लक्ष्मि नारायण यादव
 • कर्मचारीको नाम : डा. लक्ष्मि नारायण यादव
 • पद : व.क. फिजिसियन
 • तह/श्रेणी : रा.प.प्रा.द्धि.अधिकृत दशौं तह
 • सम्पर्क नं. :
 • ईमेल :
डा. दिनेश न्यौपाने
 • कर्मचारीको नाम : डा. दिनेश न्यौपाने
 • पद : क. फिजिसियन
 • तह/श्रेणी : रा.प.प्रा.द्धि.अधिकृत नवौं तह
 • सम्पर्क नं. :
 • ईमेल :
डा.उत्तर कुमार मैनाली
 • कर्मचारीको नाम : डा.उत्तर कुमार मैनाली
 • पद : मेडिकल अधिकृत
 • तह/श्रेणी : रा.प.प्रा.तृ.अधिकृत आठौं तह
 • सम्पर्क नं. :
 • ईमेल :
डा. आलोक झा
 • कर्मचारीको नाम : डा. आलोक झा
 • पद : कन्सलटेन्ट मनोचिकित्सक
 • तह/श्रेणी :
 • सम्पर्क नं. :
 • ईमेल :