गाईनोकोलोजी, चिकित्सक
डा.शिशिर कुमार यादव

प्रकाशित मितिः १० बैशाख २०७७, बुधबार

गाईनोकोलोजी, चिकित्सक
डा.श्रद्धा श्रेष्ठ

प्रकाशित मितिः १० बैशाख २०७७, बुधबार

गाईनोकोलोजी, चिकित्सक
डा.अशोक कुमार मेहता

प्रकाशित मितिः १० बैशाख २०७७, बुधबार

गाईनोकोलोजी, चिकित्सक
डा.तुलसी महतो

प्रकाशित मितिः १० बैशाख २०७७, बुधबार

गाईनोकोलोजी, चिकित्सक
डा. मधुमिता राभा

प्रकाशित मितिः १० बैशाख २०७७, बुधबार

गाईनोकोलोजी, चिकित्सक
डा.उपसना कोईराला

प्रकाशित मितिः १० बैशाख २०७७, बुधबार

गाईनोकोलोजी
डा. दिक्षा खनाल

प्रकाशित मितिः १० बैशाख २०७७, बुधबार

गाईनोकोलोजी
डा. जीवनाथ धमला

प्रकाशित मितिः १० बैशाख २०७७, बुधबार

गाईनोकोलोजी, चिकित्सक
डा. अञ्जु देब

प्रकाशित मितिः ९ बैशाख २०७७, मंगलवार