‘कोरोना ल्याब’ का योद्धा : ‘स्वाब जाँच्दा रिजल्ट नेगेटिभ होस् भन्ने कामना गरिरहन्छौं’

‘कोरोना ल्याब’ का योद्धा : ‘स्वाब जाँच्दा रिजल्ट नेगेटिभ होस् भन्ने कामना गरिरहन्छौं’