अस्पताल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना